4.4. 10:00 - 12:00 Samatha Meditácia CHAMTRUL RINPOČE

 

Samatha meditácia


Hovorí sa, že rozdiel medzi praktizovaním buddhismu so samatha a bez samatha meditácie je ako rozdiel medzi stopami slona a stopami myši.


Samatha je sansritské slovo, ktoré odkazuje na kvalitu mysle úplne oslobodenej od agitácie a od otupelosti. Myseľ, ktorá pokojne spočíva v stave veľkej jasnosti a ovládaní všetkého, čo vedie jej pozornosť. Aj keď samatha nie je cieľom buddhismu, je jeho živou súčasťou. Chamtrul Rinpoče bude hovoriť o tom ako sa dopracovať k samatha a tiež bude hovoriť o jej prirodzených vedľajších produktoch, akými vnútorný pokoj, jasnozrivosť, a fyzické zdravie.

 

 WEB


 

Samatha Meditácía
Termín: 4.4.2018 10:00 - 12:00
Meditáciu vedie: Chamtrul Rinpoče
Rozsah: 2 hodiny
Cena: Dobrovoľná donácia je vítaná
Prihlášky: sms 0907137181

 


Be a documented buyer and read ipage hosting reviews before buying. Also check out inmotion reviews and ratings.
 
Designed by i Joomla Templates Edited by tamoMEDIA